15th February 2013

Link

SSk hizmet dökümü →

ssk hizmet dökümü sorgulamak için tıklayınız 

Tagged: ssk hizmet dökümü

30th October 2011

Post

eğitim haberleri

eğitim haberleri

5th September 2011

Post

Hisse senedi sahibinin hakları nelerdir?

Hisse senedi sahibinin hakları nelerdir?

Hisse senedi sahiplerinin şirketler bünyesinde çeşitli hakları bulunmaktadır. Bu haklar kazanılmış haklar olup, belli durumlarda sınırlandırılabilir de…

Aşağıda belirteceğimiz haklar tüm hisse senedi çeşitlerinde geçerli değildir, hisse senedi haklarının bir derlemesi şeklindedir.

Oy hakkı: Şirket yönetimindeki çeşitli seçimlerde olmak üzere bazı hisse senedi sahiplerinin oy hakkı bulunmaktadır. Adi Hisse Senedi çeşidinde oy hakkı bulunmamaktadır.

Kar Payı Hakkı: Şirketin yılsonunda kazandığı net payın ortaklara bölüştürülmesidir. Hisse senedi sahiplerinin önemli bir gelir kaynağıdır.

Bilgi Edinme Hakkı

Şirket Yönetimine Katılma: Hisse senedi sahibinin genel kurulda yönetim kurulu ve üyelerini seçme hakkıdır.

Rüçhan Hakkı: Hisse senedi sahipleri bu haktan yararlanarak, öncelikli olarak şirketin bedelli sermaye artırımından yararlanabilirler.

Tasfiye Bakiyesine Katılma: Şirketin işlevini yitimesi durumunda, şirketin kasasında kalan paradan pay alma hakkıdır.

Tekrar etmek gerekirse, yukarıdaki haklar hisse senedi sahiplerinin özel haklarıdır, yani tüm hisse senedi çeşitlerinde aynı haklar geçerli değildir.

5th September 2011

Photo

Borsa siteleri için güzel bir fotoğraf

Borsa siteleri için güzel bir fotoğraf